DESPRE MINE

Expert consultanță si accesare fonduri nerambursabile

Expert consultanță si accesare fonduri nerambursabile

Sunt consultant în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din surse publice/private la nivel național și international. Experiență din 2007 în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile și membru în echipa de elaborare sau de implementare a peste 100 de proiecte în cadrul programelor: PHARE, SAPARD, POR, POSCCE - POC, PNDR, POSDRU – POCU, START UP și altele.

DESCARCĂ CV-UL MEU

EXPERT ÎN

Expertiza mea constă identificarea celor mai bune soluții de finanțare pentru afacerea ta și întocmirea documentației specifice în vederea obținerii finanțărilor rambursabile sau nerambursabile.

CONSULTANȚĂ ACCESARE FONDURI EUROPENE

100%

ELABORAREA DE STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILĂ

97%

SERVICII PERSONALIZATE DE CONSULTANȚĂ

98%

EXPERIENȚĂ

2015 – 2020

SC EDUKADO SRL și ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA

EXPERT CONSULTANȚĂ ȘI ACCESARE FONDURI EUROPENE

Expert accesare fonduri europene pt societatea EDUKADO (Metodica) și ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMANIA. Consultanţă în domeniul programelor de finanţare rambursabilă şi nerambursabilă.

2010 – 2015

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918”, ALBA IULIA

ASISTENT UNIVERSITAR - COLABORATOR

Participarea si prezentarea seminariilor in cadrul materiei predate de catre profesorul titular. Intocmirea documentatiilor specifice postului ocupat; Evaluarea activitatii studentilor;

2007 – 2015

SC DANCOR PROIECT SRL, ALBA IULIA

CONSULTANT ÎN DOMENIUL FODURILOR EUROPENE

Consultanţă în domeniul programelor de finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, asistenţă în folosirea resurselor financiare; întocmirea documentaţiei pentru accesarea fondurilor;

2012 - 2013

SOCIETATEA DE AJUTOARE ELEN

MANAGER DE PROIECT / CONSILIER / FORMATOR

Asigurarea managementul proiectului și responsabilitatea generală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse; Dezvoltare comunitară în zonele de implementare a proiectelor;

EDUCAȚIE

2011 - 2016

UNIVERSITATEA ” LUCIAN BLAGA ” SIBIU

DOCTOR ÎN INGINERIE ȘI MANAGEMENT

Participarea la cursurile școlii doctorale: managementul culturii organizaționale, managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, cercetare științifică;

2008 – 2010

UNIVERSITATEA „BABEȘ BOLYAI”, CLUJ NAPOCA

MASTER ÎN MANAGEMENT CONTABIL AUDIT ȘI CONTROL

Cursuri prin care mi-am dezvoltat competențele pentru: audit financiar, contabilitate managerială, contabilitate internatională, control financiar, standarde de raportare financiară, fiscalitate.

2008 – 2010

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918", ALBA IULIA

MASTER ÎN ADMINISTRAREA DEZVOLTĂRII DURABILE

Politica agricolă comună şi dezvoltarea rurală, strategii şi politici de dezvoltare economică, instrumente europene şi programe operaţionale pentru dezvoltarea sectorului public şi privat.

2005 – 2008

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE ALBA IULIA”

LICENȚĂ ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE, ADMINISTRAREA AFACERILOR

Am dobândit abilități în: contabilitate, finanţele întreprinderii, microeconomie, macroeconomie, management, marketing, drept comercial, economie europeană.

CU CE TE POT AJUTA?

CONSULTANȚĂ ACCESARE FONDURI EUROPENE

- cunoașterea solicitantului și a obiectivelor de dezvoltare a acestuia;
- identificarea unei finanțări aferente profilului solicitantului;
- analiza eligibilității în funcție de programul de finanțare;
- elaborarea proiect: cerere de finanțare/plan de afaceri/previziuni financiare;
- implementarea proiectului;
- sprijin în perioada de sustenabilitate și monitorizare a proiectului;
- programele principale unde pot oferi expertiză: Programul Operațional Regional (POR); Programul Operațional Competitivitate (POC); Programul Operațional Capital Uman (POCU); Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR); Programul Start-up Nation, Programul Comerț și Servicii; Program Microindustrializare.

chess solid 1

Elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă

- chestionare de identificare a nevoilor comunității;
- analiza chestionarelor și interpretarea acestora;
- întâlniri cu fiecare compartiment/departament din cadrul autorității publice locale (APL) pentru care se elaborează strategia;
- elaborarea documentației și a principalelor direcții de dezvoltare strategică;
- stabilirea oportunităților de finanțare pentru obiectivele de dezvoltare stabilite;
- stabilirea indicatorilor de perfomanța care trebuie monitorizati, KPI(s) – SMART;
- concordanță cu alte strategii locale, regionale și naționale;

cut solid

Servicii personalizate de consultanță

- întocmire documentație dosare de achiziții beneficiari privați și publicarea acestora pe website-urile specializate;
- expertiză în implementarea, monitorizarea și monitorizarea sustenabilitatii proiectelor finantate în cadrul POCU (Diaspora Start UP, Start Up Plus, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale)
- întocmire Studiu de fezabilitate;
- Analiza cost-beneficiu, memoriu justificativ.

Colaboratori

expertiza financiara 1minus1

1MINUS1.ro

Expertiză financiară

servicii maketing marcom snippets 1

Marcom Snippets

Servicii Marketing Online

servicii web design falm 1

#FALM

Servicii Web Design

100+
PROIECTE FINALIZATE CU SUCCES
180
CLIENȚI MULȚUMIȚI
14
ANI DE EXPERIENȚĂ
15+
IMPLICARE ȘI PROIECTE SOCIALE

NOUTĂȚI ÎN DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE

Fonduri nerambursabile cu ajutorul programului de Digitalizare a IMM-urilor care activează in sectorul non IT

Una dintre cele mai importante linii de finanțare care se va lansa în perioada următoare este programul de Digitalizare a IMM-urilor. Acest program va fi o schemă de ajutor de […]

irina s cakes 1
carolyn bowen therapy
tiny charms
rideo dent
doc box film

CONTACT

Str. Erich Bergel Nr. 33, Cluj Napoca, Cluj

proiecte@stanandrei.ro

0742 749 605