Una dintre cele mai importante linii de finanțare care se va lansa în perioada următoare este programul de Digitalizare a IMM-urilor. Acest program va fi o schemă de ajutor de minimis și va fi administrat de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR-uri) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare a României. Asta înseamnă ca ADR-urile vor lansa aceste apeluri de finanțare, iar în cadrul acestora se vor înscrie solicitanții ca să poată obtine finanțarea.

 

Care este valoarea ajutorului de minimis în programul de Digitalizarea IMM-urilor?

Valoarea ajutorului de minimis: este cuprins între 30.000 – 100.000 euro, unde maxim 90 % este sprijinul nerambursabil și 10 % cofinanțarea din partea solicitantului.

Cine sunt beneficiarii eligibili în programul de Digitalizarea IMM-urilor?

 • IMM-urile care la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis fac parte din urmatoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie;
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
 • mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • Nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”;
 • Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare juridică, dizolvare, lichidare sau suspunedare temporară a activității, sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăute de legislația sau de reglementările naționale.
 • Au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin un an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

 

Care sunt codurile CAEN excluse de la finanțare in cadrul programului?

Această finanțare nerambursabilă este dedicată în primul rând intreprinderilor care activează în alte domenii decât în domeniul IT. Cei care vor aplica nu trebuie să aibă autorizate codurile CAEN care fac parte din următoarele domenii:

 • Cod CAEN 2611- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • Cod CAEN 2612 – Fabricarea altor componente electronice
 • Cod CAEN 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • Cod CAEN 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • Cod CAEN 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
 • Cod CAEN 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • Cod CAEN 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • Cod CAEN 6312 – Activități ale portalurilor web
 • Cod CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • Cod CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

 

Care este bugetul alocat în programul de Digitalizare a IMM-urilor?

Conform schemei de minimis, bugetul alocat pentru fiecare dintre cele 8 regiuni este;

Buget total 100.000.000,00 euro
Buget București -Ilfov 10.000.000,00 euro
Buget Nord- Est 15.759.000,00 euro
Buget Sud – Est 13.374.000,00 euro
Buget Sud – Muntenia 14.166.000,00 euro
Buget Sud -Vest Oltenia 10.773.000,00 euro
Buget Vest 10.593.000,00 euro
Buget Nord – Vest 12.897.000,00 euro
Buget Centru 12.438.000,00 euro

 

În concordanță cu bugetul alocat pe fiecare regiune de dezvoltare, estimarea privind numărul maxim de beneficiari este pentru aproximativ 3300 IMM-uri.

 

Ce cheltuileli se pot face în programul de Digitalizare a IMM-urilor?

Principalele cheltuieli care se pot face din fondurile nerambursabile acordate sunt:

 • Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente;
 • Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA (Robotic Process Automation);
 • Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
 • Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • Cheltuieli aferente achziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 • Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele; Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.